Aktualizace údajů základnových stanic LTE ve zkušebním provozu k 30. 4. 2018

Na základě údajů poskytnutých operátory byla ke dni 30. 4. 2018 provedena aktualizace dat týkající se termínů uvedení a umístění základnových stanic LTE do zkušebního provozu.