Aktualizace údajů základnových stanic LTE ve zkušebním provozu k 23. 10. 2017

Na základě údajů poskytnutých operátory byla ke dni 23. 10. 2017 provedena aktualizace dat týkající se termínů uvedení a umístění základnových stanic LTE do zkušebního provozu.