Aktualizace údajů základnových stanic LTE ve zkušebním provozu k 26. 6. 2017

Na základě údajů poskytnutých operátory byla ke dni 26. 6. 2017 provedena aktualizace dat týkající se termínů uvedení a umístění základnových stanic LTE do zkušebního provozu.