Základní informace o zkušebním provozu LTE v pásmu 800 MHz

V souladu s podmínkami výběrového řízení je uložena mobilním operátorům - držitelům individuálních oprávnění (dále jen „IO“) v pásmu 800 MHz povinnost ověřit kompatibilitu provozu základnových stanic sítě s provozem rádiových zařízení ostatních uživatelů rádiového spektra a ověřit, že nedojde k rušení příjmu zemského digitálního televizního vysílání. V rámci tohoto zkušebního provozu každé základnové stanice o délce minimálně dvou měsíců musí dojít k vyřešení všech zjištěných problému nekompatibility nebo rušení příjmu zemského digitálního televizního vysílání.

…číst dál

Stránky