Základní informace o LTE

LTE (Long Term Evolution) je širokopásmová technologie určená pro vysokorychlostní přenos dat v mobilních sítích. Technologie bývá zařazována mezi mobilní systémy 4. generace "4G", i když je založená na 3. generaci mobilních systémů. První komerční sítě byly spuštěny v prosinci 2009 ve Švédsku a v Norsku, v současné době je ale LTE provozováno již ve většině evropských zemí.

Mobilní operátoři v České republice spouštějí sítě LTE od roku 2012. Z počátku byla na území České republiky pro budování sítí LTE využívána kmitočtová pásma 1800 MHz a 900 MHz, která byla původně vyhrazena pro sítě 2. genreace "2G" (GSM). V těchto kmitočtových pásmech ovšem v té době platilo mnoho omezení, která neumožňovala jejich plné využití pro sítě LTE. V pásmu 900 MHz trvají tato omezení dodnes.

Vzhledem k příznivému šíření rádiového signálu v nižších kmitočtových pásmech bylo pro rozvoj sítí LTE a tedy i celoplošné dostupnosti vysokorychlostního přenosu dat v mobilních sítích významným momentem uvolnění kmitočtů v pásmu 800 MHz po přechodu z analogového na digitální televizní vysílání DVB-T (tzv. digitální dividenda). V tomto pásmu je za srovnatelných ekonomických podmínek možné pokrytí výrazně většího území, než tomu bylo u systému UMTS provozovaném v pásmu 2100 MHz.

V roce 2013 proběhlo v České republice Výběrové řízení za účelem přidělení kmitočtů v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz (dále jen "Výběrové řízení 2013"). V rámci podmínek Výběrového řízení 2013 byla s cílem zajištění rychlého rozvoje sítí LTE uložena jeho úspěšným účastníkům povinnost týkající se pokrývání území a obyvatel signálem LTE (tzv. rozvojová kritéria). Po udělení přídělů rádiových kmitočtů na základě Výběrového řízení 2013 byla v prvním pololetí 2014 v České republice zahájena výstavba sítí LTE v pásmu 800 MHz. Úroveň pokrytí sítěmi LTE v tomto kmitočtovém pásmu k 1. 1. 2017 přesáhla úroveň 95% obyvatel České republiky.  

Rozvoj kapacitního pokrytí v kmitočtových pásmech 1800 MHz a 2600 MHz umožnilo udělení přídělů rádiových kmitočtů ve Výběrovém řízení 2013 a ve Výběrovém řízení za účelem přidělení kmitočtů v pásmech 1800 MHz a 2600 MHz (dále jen "Výběrové řízení 2016") a následné provedení refarmingu kmitočtového pásma 1800 MHz na základě závazku, který dřžitelé přídělů převzali v rámci účasti ve výběrovém řízení 2016. Při refarmingu byly rádiové kmitočty v pásmu 1800 MHz přeskupeny tak, aby jednotliví držitelé přídělů rádiových kmitočtů měli k dispozici souvislé úseky kmitočtového spektra, což umožnilo všem držitelům rozšíření šířky přenosového kanálůu na maximum podporované systémem LTE (2×20 MHz).

Účel stránek

Účelem těchto stránek je udržování přehledu o plnění rozvojových kritérií, které byly držitelům přídělů rádiových kmitočtů uloženy v na základě podmínek Výběrového řízení 2013 a informování široké veřejnosti o dostupnosti sítí LTE v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz.

Pro ověření, zda nebude docházet k rušení příjmu zemského digitálního televizního vysílání v okolí základnových stanic provozovaných v pásmu 800 MHz, jsou všechny základnové stanice v tomto pásmu provozovány po dobu minimálně 2 měsíců v režimu zkušebního provozu. Informace týkající se zkušebního provozu jsou dostupné na samostatné stránce https://digi.ctu.cz/lte-zp.