Aktualizace údajů o pokrytí k 1. 2. 2021

Na základě technických parametrů základnových stanic poskytnutých operátorem Vodafone ke dni 1. 2. 2021 byla provedena aktualizace vypočteného pokrytí sítěmi LTE ve všech sledovaných pásmech.