Aktualizace mapových podkladů k 1. 11. 2020

Na základě dat poskytnutých Ředitelstvím silnic a dálnic ČR p. o. a Správou železnic, státní organizací byla provedena aktualizace mapových podkladů dálnic a železničních koridorů. Aktualizace zahrnuje i vyjmutí úseků vedených v tunelech, kde není možno vypočítat pokrytí.