Aktualizace údajů o pokrytí k 1. 10. 2020

Na základě technických parametrů základnových stanic poskytnutých operátory ke dni 1. 10. 2020 byla provedena aktualizace vypočteného pokrytí sítěmi LTE ve všech sledovaných pásmech.