Aktualizace údajů o pokrytí k 1. 4. 2018


Na základě technických parametrů základnových stanic poskytnutých operátory ke dni 1. 4. 2018 byla provedena aktualizace vypočteného pokrytí sítěmi LTE ve všech sledovaných pásmech.