Aktualizace údajů o pokrytí k 1. 6. 2017

Na základě technických parametrů základnových stanic poskytnutých operátory ke dni 1. 6. 2017 byla provedena aktualizace vypočteného pokrytí sítěmi LTE ve všech sledovaných pásmech.