Aktualizace údajů o pokrytí k 1. 5. 2017

Na základě technických parametrů základnových stanic poskytnutých operátory ke dni 1. 5. 2017 byla současně se zveřejněním nové verze stránek provedena aktualizace vypočteného pokrytí sítěmi LTE ve všech sledovaných pásmech.