Základní informace k verzi 2.0

V souladu s podmínkami Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz (dále jen "Vyhlášení") byly držitelům přídělů rádiových kmitočtů v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz uloženy povinnosti pokrytí území a obyvatel v rozsahu stanoveném ve Vyhlášení (rozvojová kritéria).

K prvnímu kontrolnímu termínu, tedy do 30 měsíců od udělení přídělů rádiových kmitočtů, splnili všichni jejich držitelé (společnosti O2 Czech Republic a.s., T-Mobile Czech Republic a.s. a Vodafone Czech Republic a.s.) povinnost pokrýt 30 ze 32 okresů skupiny A (řídce obydlené okresy).

Český telekomunikační úřad bude v nové verzi 2.0 těchto internetových stránek dále v pravidelném měsíčním intervalu zveřejňovat aktuální průběh plnění rozvojových kritérií ke druhému kontrolnímu termínu, tedy do 5 let od udělení přídělů rádiových kmitočtů. Pro tento kontrolní termín je stanovena povinnost pokrýt všechny okresy skupiny A (řídce obydlené okresy), nejméně 22 ze 45 okresů ze skupiny B (ostatní okresy) a nejméně 50% rozsahu železničních koridorů a dálnic.

Nově je možno zobrazit nejen vypočtené plošné pokrytí obyvatel dle jednotlivých kmitočtových pásem a mobilního operátora a souhrnné pokrytí každého mobilního operátora ve všech kmitočtových pásmech, ale též pokrytí dálnic a železničních koridorů. Doplněno bylo i zobrazení splnění požadované úrovně pokrytí u jednotlivých okresů. Grafické zobrazení pokrytí doplňuje tabulkový přehled s informacemi o pokrytí obyvatel v rámci jednotlivých územních celků, dálnic a železničních koridorů.

Internetové stránky byly dále doplněny o další funkce usnadňující jejich využívání, jako například možnost volby průhlednosti mapového podkladu, možnost zobrazení přehledné administrativní mapy a zvýraznění splnění jednotlivých požadovaných kritérií v tabulkovém zobrazení. Aktualizovány byly i informace v částech Způsob použití a Výpočet pokrytí.