Aktualizace údajů o pokrytí k 1. 5. 2017

Na základě technických parametrů základnových stanic poskytnutých operátory ke dni 1. 5. 2017 byla současně se zveřejněním nové verze stránek provedena aktualizace vypočteného pokrytí sítěmi LTE ve všech sledovaných pásmech.

…číst dál

Základní informace k verzi 2.0

V souladu s podmínkami Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz (dále jen "Vyhlášení") byly držitelům přídělů rádiových kmitočtů v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz uloženy povinnosti pokrytí území a obyvatel v rozsahu stanoveném ve Vyhlášení (rozvojová kritéria).

…číst dál

Stránky