Základní informace k verzi 2.0

V souladu s podmínkami Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz (dále jen "Vyhlášení") byly držitelům přídělů rádiových kmitočtů v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz uloženy povinnosti pokrytí území a obyvatel v rozsahu stanoveném ve Vyhlášení (rozvojová kritéria).

…číst dál

Stránky