Aktualizace údajů o pokrytí k 1. 10. 2020

Na základě technických parametrů základnových stanic poskytnutých operátory ke dni 1. 10. 2020 byla provedena aktualizace vypočteného pokrytí sítí LTE provozovaných v pásmech 800 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz a 2600 MHz a sítí UMTS provozovaných v pásmu 2100 MHz.