Způsob použití

Stránka je rozdělena do dvou základních částí:

PŘEHLED POKRYTÍMapa pokrytíINFORMACEAktuality
 Tabulka pokrytí Výpočet pokrytí
   Interpretace zobrazených dat
   Způsob použití

 

PŘEHLED POKRYTÍ

Tato část se zobrazí uživateli při přístupu na adresu https://digi.ctu.cz/lte-pokryti, slouží tedy jako tzv. domovská stránka. Zde má uživatel možnost pro každého držitele přídělu rádiových kmitočtů (mobilního operátora) zobrazit aktuální vypočtené pokrytí signálem LTE v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz a signálem UMTS v pásmu 2100 MHz.

Výpočet pokrytí je prováděn Českým telekomunikačním úřadem na základě technických parametrů základnových stanic dodávaných v pravidelném měsíčním intervalu mobilními operátory. Informace o datech a rozsahu aktualizací zobrazených dat jsou zobrazeny v sekci Aktuality.

Mapa pokrytí

V mapě je znázorněn vypočtený rozsah pokrytí signálem veřejné komunikační síte jednotlivých mobilních operátorů k datu poslední aktualizace. Toto datum může být odlišné pro každé kmitočtové pásmo a mobilního operátora a je zobrazeno pod menu v levé části stránky.

Pro zobrazení požadovaného pokrytí je nutno v menu v levé části stránky v prvním kroku zvolit požadovaného mobilního operátora (O2 Czech Republic, T-Mobile Czech Republic nebo Vodafone Czech Republic). Následně je uživateli umožněno zvolit požadované kmitočtové pásmo LTE 800 MHz, LTE 1800 MHz, UMTS 2100 MHz a LTE 2600 MHz.

Způsob výpočtu pokrytí je popsán v části Výpočet pokrytí. Pokryté oblasti jsou v mapě zobrazeny ve dvou odstínech oranžové barvy, přičemž světlejší odstín značí základní vnitřní pokrytí a tmavším odstínem je potom vyznačeno robustní vnitřní pokrytí s větší rezervou pro útlum signálu při prostupu různými materiály stěn budov.

V mapě lze měnit měřítko zobrazení (měřítko použitého mapového podkladu). Uživatel má též možnost vyhledávat dle zadaného adresního bodu jeho zadáním do vyhledávacího pole v dolní části stránky. Po vyhledání umístění se v mapě zobrazí bod.

Tabulka pokrytí

V této části webu je k dispozici tabulkový přehled vypočteného procentuálního pokrytí obyvatel příslušných územních oblastí ve formě tabulkového výpisu. V levé části obrazovky je vždy zobrazen seznam příslušných územních oblastí (kraj), po vybrání konkrétní územní oblasti se uživateli zobrazí přehled pokrytí obyvatel v této oblasti, který je dále rozčleněn na menší územní celky (okres).

 

INFORMACE

Výpočet pokrytí

Obsahuje informace k postupu výpočtu pokrytí a interpretaci zobrazených hodnot.

Aktuality

V této části se budou objevovat informace týkající se aktualizací zobrazovaných údajů a také informace o inovacích a jiných změnách tohoto webu. Zasílání aktuálních informací lze nastavit prostřednictvím RSS kanálu, který si uživatel nastaví do svého prohlížeče, nebo speciálního čtecího programu.