Aktualizace údajů o pokrytí k 1. 5. 2017

Na základě technických parametrů základnových stanic poskytnutých operátory ke dni 1. 5. 2017 byla provedena aktualizace vypočteného pokrytí sítí LTE provozovaných v pásmech 800 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz a 2600 MHz a sítí UMTS provozovaných v pásmu 2100 MHz.

…číst dál

Základní informace

Držitelé přídělů rádiových kmitočtů v pásmech 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz a 2600 MHz jsou povinni doručovat Českému telekomunikačnímu úřadu (dále jen "Úřad") technické parametry základnových stanic provozovaných v těchto pásmech. Na základě těchto dodaných údajů bude Úřad v pravidelném měsíčním intervalu informovat veřejnost o stavu pokrytí území a obyvatel sítěmi mobilního vysokorychlostního přístupu k internetu provozovanými v těchto kmitočtových pásmech. Tyto internetové stránky poskytují srovnání pokrytí jednotlivých mobilních operátorů při využití jednotné metodiky výpočtu pokrytí a umožňují zobrazit vypočtené pokrytí dle jednotlivých kmitočtových pásem a mobilního operátora. Pro každé kmitočtové pásmo jsou zobrazeny technické paramety konkrétně provozované sítě. Grafické zobrazení pokrytí doplňuje tabulkový přehled s informacemi o pokrytí území a obyvatel v rámci jednotlivých územních celků, tedy krajů a okresů. Doplňující informace jsou uvedeny v částech Výpočet pokrytí a Interpretace zobrazených dat.

…číst dál

Stránky