Informace k webu lte.ctu.cz

Web lte.ctu.cz je rozdělen na dvě samostatné a nezávislé části:

  1. Informace o průběhu plnění rozvojových kritérií, které byly uloženy na základě výsledku Výběrového řízení na kmitočty v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz vyhlášeném v roce 2013 (dále jen „Výběrové řízení 2013“).
  2. Informace o aktuálním pokrytí území a obyvatel veřejnými širokopásmovými mobilními sítěmi LTE provozovanými v pásmech 800 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz a 2600 MHz a sítěmi UMTS provozovanými v pásmu 2100 MHz.

Český telekomunikační úřad upozorňuje, že zobrazené informace o pokrytí vycházejí výhradně z výpočtů provedených postupem, který je uveden v nabídce Informace každé z částí této aplikace.
Zobrazené informace proto nelze přímo porovnávat s jakýmikoliv informacemi o pokrytí, které byly zpracovány jiným postupem, tedy ani s informacemi, které o pokrytí nebo o dostupnosti služeb presentují provozovatelé sítí LTE ve svých komerčních nebo marketingových sděleních.
Do výpočtu pokrytí území a obyvatel veřejnými širokopásmovými mobilními sítěmi Český telekomunikační úřad nezahrnuje ty základnové stanice ve zkušebním provozu v pásmu 800 MHz, jejichž uvedení do trvalého provozu nebylo zatím povoleno.


Průběh plnění rozvojových kritérií uložených v rámci Výběrového řízení 2013

Pokrytí území a obyvatel veřejnými širokopásmovými mobilními sítěmi

Na těchto stránkách Český telekomunikační úřad v pravidelném měsíčním intervalu zveřejňuje aktuální průběh plnění rozvojových kritérií, která byla v souladu s podmínkami Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz uložena držitelům přídělů rádiových kmitočtů v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz. Na těchto stránkách Český telekomunikační úřad v pravidelném měsíčním intervalu zveřejňuje pokrytí území a obyvatel veřejnými širokopásmovými mobilními LTE provozovanými v pásmech 800 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz a 2600 MHz. Jako doplněk je k dispozici i pokrytí sítěmi UMTS provozovanými v pásmu 2100 MHz.