Aktualizace pokrytí televizním a rozhlasovým signálem

Česká televize spustila 29. 3. 2018 v Přechodové síti 11 vysílání veřejné služby ve standardu DVB-T2/HEVC. V souvislosti s touto skutečností Český telekomunikační úřad aktualizoval výpočet stavu pokrytí České republiky zemským digitálním televizním signálem. Zároveň byl aktualizován výpočet pokrytí Přechodové sítě 13, ve které byly v březnu uvedeny do provozu vysílače v lokalitách Pardubice, Teplice, Ústí nad Labem a Ústí nad Orlicí.

Data výpočtů jsou platná k 29. 3. 2018