Aktualizace pokrytí televizním a rozhlasovým signálem

Český telekomunikační úřad v souvislosti se změnou části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/10/09.2017-7 pro kmitočtové pásmo 470-960 MHz ze dne 13. 9. 2017 a následnými změnami provedenými v Regionálních sítích v průběhu prosince 2017 a ledna 2018 a v souvislosti se spuštěním DVB-T2 vysílačů Mikulov 28. kanál a Ústí nad Labem 31. kanál dne 23. 1. 2018 v Přechodové síti 12 aktualizoval výpočet stavu pokrytí České republiky zemským digitálním televizním signálem.

Data výpočtů jsou platná k 23. 1. 2018.