Vyhodnocení pokrytí

Na základě podmínek stanovených v textu Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtovém pásmu 3600–3800 MHz (dále jen "Vyhlášení") jsou držitelé přídělů povinni zajistit pokrytí území nabídkou komerčních veřejně dostupných služeb elektronických komunikací prostřednictvím veřejných komunikačních sítí s využitím rádiových kmitočtů z kmitočtového pásma 3600-3800 MHz ve vymezených lhůtách a rozsahu dle následující tabulky:

 

Velikost obceRozvojová kritéria platná
v období od 3 let od právní moci
rozhodnutí o udělení Přídělu
do 5 let od právní moci rozhodnutí
o udělení Přídělu
Rozvojová kritéria platná
v období od 5 let od právní moci
rozhodnutí o udělení Přídělu
po celou zbývající dobu platnosti Přídělu
Minimální podíl pokrytých obcí ze seznamu*Minimální podíl pokrytých obcí ze seznamu*Minimální počet pokrytých okresů ČR
obce s počtem obyvatel
> 2000 a ≤ 5000
---40 % obcí30 okresů
obce s počtem obyvatel
> 5000 a ≤10000
10 % obcí45 % obcí30 okresů

Pokrytím obce stanovené velikosti se rozumí provozování alespoň jedné základnové stanice na území obce. Pro každou obec je požadováno vybudování jedné samostatné základnové stanice využívající rádiové kmitočty z pásma 3600-3800 MHz, jednu základnovou stanici je tedy pro účely kontroly plnění podmínek možno započítat pouze pro jednu obec.

Pokrytím okresu se rozumí pokrytí alespoň jedné obce v okresu dle předchozího bodu.

Termíny pro plnění rozvojových kritérií jsou stanoveny na základě data právní moci udělených Přídělů rádiových kmitočtů následovně:

Operátorobdobí od 3 let od právní moci rozhodnutí
o udělení Přídělu do 5 let od právní moci
rozhodnutío udělení Přídělu
období od 5 let od právní moci rozhodnutí
o udělení Přídělu po celou zbývající
dobu platnosti Přídělu
Nordic Telecom 5G a.s.7. 12. 2020 - 6. 12. 20226. 12. 2022 - 30. 6. 2032
O2 Czech Republic a.s.14. 12. 2020 - 13. 12. 202214. 12. 2022 - 30. 6. 2032
PODA a.s.14. 12. 2020 - 13. 12. 202214. 12. 2022 - 30. 6. 2032
Vodafone Czech Republic a.s.13. 12. 2020 - 12. 12. 202213. 12. 2022 - 30. 6. 2032

 

* Seznamy obcí v příslušných kategoriích 2001-5000 obyvatel resp. 5001-10000 obyvatel jsou uvedeny v příloze 4 Vyhlášení.