Účel stránek

Účelem těchto stránek je udržování přehledu o plnění rozvojových kritérií, které byly držitelům přídělů rádiových kmitočtů uloženy v na základě podmínek výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtovém pásmu 3600–3800 MHz (dále jen "Výběrové řízení"), které se uskutečnilo v roce 2017.