Aktualizace údajů o pokrytí k 1. 1. 2023

Na základě seznamů základnových stanic poskytnutých operátory ke dni 1. 1. 2023 byla provedena aktualizace sledovaných údajů.