Aktualizace údajů o pokrytí k 1. 9. 2022

Na základě seznamů základnových stanic poskytnutých operátory ke dni 1. 9. 2022 byla provedena aktualizace sledovaných údajů.