Aktualizace údajů o pokrytí k 1. 7. 2021

Na základě seznamů základnových stanic poskytnutých operátory ke dni 1. 7. 2021 byla provedena aktualizace sledovaných údajů.