Aktualizace údajů o pokrytí k 1. 1. 2021

Na základě seznamů základnových stanic poskytnutých operátory ke dni 1. 1. 2021 bylo provedeno první zveřejnění sledovaných údajů.