Způsob použití

Stránka je rozdělena do dvou základních částí:

POKRYTÍMapa pokrytíINFORMACEAktuality
 Tabulka pokrytí Účel stránek
   Vyhodnocení pokrytí
   Způsob použití

POKRYTÍ

Tato část se zobrazí uživateli při přístupu na adresu https://digi.ctu.cz/3g7/, slouží tedy jako tzv. domovská stránka. Zde má uživatel možnost pro každého držitele přídělu rádiových kmitočtů (mobilního operátora) zobrazit aktuální pokrytí okresů a obcí v pásmu 3600-3800 MHz.

Vyhodnocení pokrytí je prováděno Českým telekomunikačním úřadem na základě technických parametrů základnových stanic dodávaných v pravidelném měsíčním intervalu mobilními operátory. Informace o datech a rozsahu aktualizací zobrazených dat jsou zobrazeny v sekci Aktuality.

Mapa pokrytí

V mapě je možno znázornit pokryté okresy a/nebo obce (v kategoriích stanovených textem Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtovém pásmu 3600–3800 MHz, dále jen "Vyhlášení") dle jednotlivých mobilních operátorů k datu poslední aktualizace. Toto datum může být odlišné pro každého mobilního operátora a je zobrazeno pod menu v levé části stránky.

Pro zobrazení požadovaného pokrytí je nutno v menu v levé části stránky zvolit požadovaného mobilního operátora (Nordic Telecom 5G, O2 Czech Republic, PODA nebo Vodafone Czech Republic) a požadovanou kategorii pokrytí (okresy a/nebo obce).

Pokrytí je vyhodnocováno souladu s textem Vyhlášení, přičemž způsob vyhodnocení pokrytí je též popsán v části Vyhodnocení pokrytí. Pokryté okresy a obce jsou v mapě zobrazeny zeleně, nepokryté okresy a obce potom červeně. Souhrn plnění rozvojových kritérií pro aktuálně platné období je zobrazen v levé části stránky (pod menu).

V mapě lze měnit měřítko zobrazení (měřítko použitého mapového podkladu). V dolní části stránky má uživatel možnost vyhledávat dle zadaného adresního bodu jeho zadáním do vyhledávacího pole a vybrat průhlednost mapy resp. sílu podbarvení pokrytých a nepokrytých okresů.

Tabulka pokrytí 

V této části webu je k dispozici přehled pokrytí okresů a obcí ve formě tabulkového výpisu. V levé části obrazovky je zobrazen seznam příslušných územních oblastí (celá Česká republika - zobrazení okresů, resp. jednotlivé okresy - zobrazení měst). Po vybrání konkrétní územní oblasti se uživateli zobrazí přehled pokrytí v této oblasti, který je dále rozčleněn na menší územní celky. Vyhodnocení pokrytí obyvatelstva je vždy zobrazeno pro konrétního operátora dle výběru v levém menu.

 

INFORMACE

Aktuality

V této části se zobrazují informace o aktualizacích zobrazovaných údajů a významných inovacích a jiných změnách tohoto webu. Zasílání aktuálních informací lze nastavit prostřednictvím RSS kanálu, který si uživatel nastaví do svého prohlížeče, nebo speciálního čtecího programu.

Účel stránek

Obsahuje informace o účelu těchto stránek.

Vyhodnocení pokrytí

Obsahuje informace k postupu vyhodnocení pokrytí a interpretaci zobrazených hodnot.