Základní informace

V souladu s podmínkami Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů v kmitočtovém pásmu 3600-3800 MHz byly držitelům přídělů rádiových kmitočtů uloženy povinnosti pokrytí území a obyvatel v rozsahu stanoveném v kapitole 7.4 Vyhlášení (rozvojová kritéria).

…číst dál